Mám nádor prostaty, a co dál?
Setkání v Brně (8. 11. 2018),
prezentace ke stažení

Tisková zpráva ke stažení zde.

Všechny přednášky jsou dostupné „on line“ ke stažení:

Pozvánka na setkání pacientů s lékaři
Mám nádor prostaty, a co dál?
Setkání v Brně 8.11. 2018

Vážení přátelé,

pacient, u kterého byla diagnostikována rakovina prostaty, má řadu možností, jak zjistit maximum informací ohledně léčby, ať již od svého lékaře či ze specializovaných webů, které se této nemoci věnují. To ale nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc nevrátila. A to je naším cílem.

Proto bychom vás rádi pozvali na setkání pacientů a lékařů, kde se dozvíte více nejen o samotné nemoci, ale i o tom, jak s nemocí žít  a co vše je v našich možnostech pro úspěšné zvládání léčby. Během přednášek je možno diskutovat a tato diskuze bude probíhat i během občerstvení, které je připraveno po přednáškách.

Srdečně vás zveme ve středu 8.11. od 14.00 hod do areálu FN u sv. Anny v Brně.

MUDr. Petr Filipenský, Ph.D., primář urologického oddělení FN u sv. Anny v Brně

Prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc., předseda sdružení pacientů s onemocněním prostaty Prostak, o.p.s.

Mám nádor prostaty, a co dál?
Setkání v Hradci Králové (28. 6. 2018)
prezentace ke stažení

Ve středu 27. června 2018 uspořádalo sdružení pacientů s onemocněním rakoviny prostaty PROSTAK, o.p.s., spolu s Urologickou klinikou Fa­kultní nemocnice Hradec Králové vzdělávací seminář pro pacienty a jejich blízké.

Na setkání se svými příspěvky vystoupili přední odborníci z oblasti urologie, radiologie a psychologie. Nejen že zazněly informace o možnostech léčby, ale i jak tomuto onemocnění předcházet či jaký životní styl zvolit, aby se nádorové onemocnění nevrátilo. Neméně důležité sdělení bylo také, jak posilovat psychiku, protože i ta významně ovlivňuje zdraví člověka.

V rámci přednášek byl prostor pro dotazy pacientů a po přednáškách probíhaly individuální konzultace pacientů s lékaři u připraveného občerstvení.

 

Všechny přednášky jsou dostupné „on line“ ke stažení:

Mám nádor prostaty, a co dál? – Setkání v Olomouci (11. 10. 2017), prezentace ke stažení

Včasná léčba rakoviny prostaty může zachránit život
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Léčba rakoviny prostaty ozářením
MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.

Vedlejší účinky léčby prostaty a jak je minimalizovat
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Rehabilitace u úniku moči – jaké máme možnosti?
doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

Jak ovlivnilo zlepšení operační techniky únik moči?
MUDr. Vladimír Študent

Únik moči po operaci – nová metoda
MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Rehabilitace u erektilní dysfunkce – jaké máme možnosti?
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění? Využití nových metod. Mohu něco udělat i pro své potomky?
MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Doplňky stravy – mohou mít vliv na rakovinu prostaty?
prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.

Mám nádor prostaty, a co dál? – Setkání v Ostravě (29. 6. 2017), prezentace ke stažení

Jak dál po operaci nádoru prostaty? – Setkání v Olomouci (26. 11. 2015), prezentace ke stažení

Přednášky jednotlivých prezentovaných sdělení ke stažení níže:

Mají doplňky stravy smysl u karcinomu prostaty?
Alěš Vidlář

Cílená rehabilitace u pooperační inkontinence (PPI)
Alois Krobot

Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
Karel Ćwiertka

Co mě může potkat při návratu onemocnění
Hana Študentová

Včasná léčba karcinomu prostaty může zachránit život
Vladimír Študent

Inkontinence moči  po operacích prostaty- je možná terapie?
Eva Burešová