Mám nádor prostaty, a co dál?
Setkání v Brně (8. 11. 2018),
prezentace ke stažení

Tisková zpráva ke stažení zde. Všechny přednášky jsou dostupné „on line“ ke stažení: Diagnostické postupy při stanovení karcinomu prostaty MUDr. Igor Dolan, Ph.D. Operační léčba karcinomu prostaty MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. Strategie a léčba možných komplikací po radikální prostatektomii MUDr. Mgr. Magda Krechlerová Nové možnosti terapeutického ovlivnění pokročilého karcinomu prostaty MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Jaký […]

Preventivní zdravotní prohlídka

Po 50 letech věku jsou nezbytné pravidelné návštěvy (nejméně jednou ročně) u urologa spojené s kontrolními vyšetřeními. Protože některé příznaky přiřazované k BHP nebo prostatitidě mohou také ukazovat na rakovinu prostaty, je doporučováno, aby se muži, u nichž se některé z těchto příznaků projeví, podrobili důkladnému vyšetření k určení jejich příčiny.   Vyšetření používaná při […]

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je jedním z nejběžnějších druhů rakoviny u mužů a třetí (po rakovině plic a rakovině žaludku) nejčastější příčinou úmrtnosti u mužů související s rakovinou. Výskyt tohoto onemocnění stoupá s věkem. Je pravděpodobné, že rakovina prostaty zjištěná v raném, asymptomatickém stádiu klinického vývoje bude zcela vyléčena.   Rizikové faktory podporující rozvoj této nemoci zahrnují: […]

Prostatitida

Prostatitida je zánět prostaty (předstojné žlázy).   Převládající příznaky jsou: bolest v různých oblastech třísel, genitálií nebo beder, která se může projevovat při ejakulaci, pohybu střev nebo dokonce při sezení častá potřeba močení slabý proud moči a obtížné močení bolest při močení nebo bolest, která při močení roste Termín prostatitida se používá k popsání několika […]

Benigní hyperplazie prostaty (BPH)

Nezhoubné (nemaligní) zvětšení prostaty, zvané BHP (benigní hyperplazie prostaty) je důsledkem nadměrného růstu prostaty a je charakterizováno nepříjemnými symptomy dolních cest močových, zhoršením kvality života, a to jak přes den, tak i v noci. Je to jedna z nejčastějších obtíží u mužů ve středním věku. V menším rozsahu je toto onemocnění poměrně nevinné, postupný nepřetržitý […]

Mohou statiny oddálit biochemický návrat rakoviny prostaty?

U pacienta po radikální prostatektomii nebo radioterapii velikost hodnoty specifického antigenu prostaty (PSA) větší než 0,2 ng.ml-1 upozorňuje na možný výskyt prostatických nádorových buněk v organismu a jejich proliferaci (střední hodnota), kdy mohou vznikat metastázy je v rozmezí 5 až 8 let. Příčinou tvorby PSA je reaktivace androgenního receptoru a exprese androgeny regulovaných genů nádoru […]

Lykopen a rakovina prostaty

Téměř každý z nás si uvědomuje, že způsob života a složení denní stravy má rozhodující vliv na naše zdraví. Rakovina prostaty patří k těm onkologickým onemocněním, kdy ji pacient dlouho nevnímá. Proto je často označována jako „tichá nemoc“. Po dobu její léčby či v době remise (vymizení příznaků a projevů onemocnění) může pacient svým způsobem […]