Lykopen a rakovina prostaty

Téměř každý z nás si uvědomuje, že způsob života a složení denní stravy má rozhodující vliv na naše zdraví. Rakovina prostaty patří k těm onkologickým onemocněním, kdy ji pacient dlouho nevnímá. Proto je často označována jako „tichá nemoc“. Po dobu její léčby či v době remise (vymizení příznaků a projevů onemocnění) může pacient svým způsobem […]

Video: MEDIALOGY

  Muži se dožívají nižšího věku než ženy, častěji podléhají závislostem, mají vyšší riziko sebevražd a podceňují možnost onemocnět rakovinou varlat či prostaty. Podle statistik zdravotních pojišťoven i zkušeností lékařů dbají muži na prevenci méně než ženy. Muži v produktivním věku, kteří netrpí žádným chronickým onemocněním a nemají sociální problémy (nezaměstnanost, ztráta kontaktů, nové manželství […]

Mužské zdraví v Čechách aneb Kluci nepláčou?

Devátý z pravidelných dialogů o medicíně (nejen) s médii Starají se muži o své zdraví více než ženy nebo je zanedbávají? Nakolik si škodí nadměrným pitím alkoholu a kouřením? Jaké jsou nejčastější nemoci, které jim hrozí a jak jim mohou předcházet? Co by měli dělat, když se projeví potíže? Zajímají vás poznatky od mužů, které […]

Jak dál po operaci nádoru prostaty aneb setkání s pacienty a jejich blízkými

Vážení přátelé, pacient, u kterého byla diagnostikována rakovina prostaty, má řadu možností, jak zjistit maximum informací ohledně léčby, ať již od svého lékaře či ze specializovaných webů, které se této nemoci věnují. To ale nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc nevrátila. A to je […]

Léčivé rostliny v léčbě prostatických potíží

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Článek seznamuje čtenáře s léčivými rostlinami a přírodními látkami, které jsou používány při léčbě prostatických potíží a dále s rostlinami, které mohou být potenciálně účinné při léčbě těchto obtíží. Je zde vysvětlen mechanizmus jejich působení, uvedeny nežádoucí účinky a upozornění na možné interakce s ostatními […]

Nové směry v diagnostice a léčbě benigní hyperplazie prostaty

Zlatým standardem v diagnostice benigní hyperplazie prostaty (BHP) je stále vyšetření per rektum, sonografie, dotazníky a uroflowmetrie. Největšího pokroku se v poslední době dosahuje na poli nádorového markeru – PSA (prostatického specifického antigenu), a to hlavně v oblasti poznání jeho nových forem. I když jsou už k nové formy PSA známé a jsou známé jejich metodiky, nejsou dostupné pro […]

Kyselina acetylsalicylová (Aspirin) snižuje riziko nádorového onemocnění prostaty

Léčivé účinky rostlin, které obsahují salicyláty byly známy několik století před našim letopočtem. Odvar z vrbových listů a kůry se používal po staletí pak k tlumení bolesti, horečky a léčbu zánětlivých onemocnění. Od roku 1899, kdy farmaceutická společnost Bayer registroval obchodní značku Aspirin pro kyselinu acetylsalicylovou (KAS), patří tato sloučenina k jednomu z nejpoužívanějších léčiv na světě. Brání srážení […]

Vliv tělesného cvičení na průběh léčby rakoviny prostaty hormonální terapií

Rakovina prostaty patří mezi nejvíce rozšíření formy rakoviny mužů v Evropě a Severní Americe. Jedna z obecně používaných forem léčení je hormonální terapie. Je řada klinických studií, které prokázaly zpomalení progrese nádoru a prodloužení přežití pacientů při použití této terapie. Hormonální terapie je doprovázená řadou nepříznivých vedlejších projevů, např. zrychluje snižování hustoty minerálů v kostech a tak zvyšuje […]

Zdravá výživa může pomoci při zpomalení nebo zastavení progrese rakoviny prostaty

Zdravá výživa (dieta), založená především na zelenině, může výrazně pomoci při léčebných procedurách nebo bránit progresi nemocí. Otázkou je, zda vhodná dieta může zmírnit riziko návratu rakoviny prostaty. Autoři Richman a kol. (Boston, San Francisco, USA) provedli statistický výzkum složení stravování 1 560 mužů z různých částí USA s diagnózou rakoviny prostaty (ne ve stavu […]

Mohou statiny oddálit biochemický návrat rakoviny prostaty?

U pacienta po radikální prostatektomii nebo radioterapii velikost hodnoty specifického antigenu prostaty (PSA) větší než 0,2 ng.ml-1 v séru a doba jejího nárůstu na dvojnásobek upozorňuje na možný výskyt prostatických nádorových buněk v organismu a jejich proliferaci (množení). K biochemickému návratu rakoviny prostaty dochází u 40% pacientů a medián (střední hodnota), kdy mohou vznikat metastázy je […]