Mohou statiny oddálit biochemický návrat rakoviny prostaty?

U pacienta po radikální prostatektomii nebo radioterapii velikost hodnoty specifického antigenu prostaty (PSA) větší než 0,2 ng.ml-1 upozorňuje na možný výskyt prostatických nádorových buněk v organismu a jejich proliferaci (střední hodnota), kdy mohou vznikat metastázy je v rozmezí 5 až 8 let. Příčinou tvorby PSA je reaktivace androgenního receptoru a exprese androgeny regulovaných genů nádoru prostaty. Řadou studií bylo ověřeno, že na oddálení biochemické recidivy RP mají vliv také některá léčiva, která jsou užívána pro jiné terapeutické účely. O jedné skupině takových léčiv, statinech, byla v tomto roce publikována klinická studie na souboru 1146 mužů. Statiny jsou předepisovány pacientům se zvýšenou hladinou cholesterolu. V organismu inhibují (blokují) 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzym a reduktázu, enzym, který je důležitý pro syntézu cholesterolu, ale také několika dalších látek důležitých pro růst buněk a jejich množení. Pacienti, kteří užívali po radikální prostatektomii statiny, měli o 36% nižší riziko jejího biochemického návratu ve srovnání s těmi, kteří tyto léky neužívali. Je potřeba dalších klinických studií, které by tento nový, pro pacienty nadějný, biologický účinek statinů ověřily. v séru a doba jejího nárůstu na dvojnásobek

Zdroj: British Journal of Urology International 2014 Mar 3. doi: 10.1111/bju.12720. [Epub ahead of print]