Rozhovor s panem profesorem Vilímem Šimánkem

Vilím Šimánek (72) je vysokoškolský učitel vzdělaný v biomedicínských oborech. Jeho pracovní zaměření je  farmakologický výzkum biologicky aktivních látek v některých druzích potravin a léčivých rostlinách. Spolupracuje s urologickou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci a je aktivní v o.p.s. PROSTAK, sdružení pacientů s rakovinou prostaty.

 

Pane profesore, sám jste prodělal onemocnění rakoviny prostaty, povězte nám prosím, jak to všechno začalo?

Onemocnění přišlo v roce 2006, bylo mi 64 let, žádné vážné zdravotní potíže jsem neměl, nevšiml jsem si ničeho, co by na počátek nemoci upozornilo. Své kolegy jsem upozorňoval na nutnost preventivních vyšetření prostaty, ale sám jsem se preventivních prohlídek neúčastnil. Až má přátelská návštěva kolegy na urologické klinice podnítila prohlídku. A následná diagnóza pozitivního nádoru prostaty mě překvapila. Každé takové závažné onemocnění znamená zásah do osobního i profesionálního života. Člověk se musí opřít o porozumění rodiny, pokud ji má. Mění se stupnice hodnot v životě.

Jak probíhalo období po úspěšné operaci?

V období bezprostředně po operaci je člověk odkázán na zdravotní inkontinentní pomůcky (pleny) a to většina mužů těžko snáší. Pokud to trvá déle, obvykle 6 až 12 týdnů,  přichází černé myšlenky. Samovolný únik moči je někdy velmi ponižující. Toto období  lze  ovlivňovat jak intenzivní fyzickou rehabilitací, tak i porozuměním okolí.

A co pak, co může „vyléčený pacient“ udělat pro to, aby se nemoc nevrátila?

Je nutná určitá změna životního stylu a životosprávy. Vyvarovat se některých druhů potravy, zejména živočišných tuků a červeného masa, pití alkoholických nápojů a pokud kouřil, pak definitivně ukončit. Dále by měl člověk mít dostatek spánku, pohyb a na možný návrat onemocnění nemyslet. Pomáhá přirozené posílení imunity. Smířit se s tím, že někdy dochází k samovolnému úniku moči a v sexuálním životě k podstatným změnám. Pravidelná kontrola hladiny specifického antigenu prostaty (PSA) je nutností, které se pacient již nezbaví do konce života.

Myslíte si, že je možno v prevenci karcinomu prostaty udělat více?

Důležité jsou preventivní prohlídky od 40 či 45 let. Nástup onemocnění lze ovlivnit způsobem života. Důležitý je zdravý životní styl – pohyb a složení diety. Ta by měla být bohatá na  vitamin D, lykopen (rajčata), košťáloviny, ovoce obsahující barevné pigmenty (antioxidanty). Pacient by měl mít dobrý kontakt (adherenci) s lékařem, aby se mohl svěřit. A lékař aby uměl vyslechnout a poradit. Pokud u pacienta byl diagnostikován chronický zánět prostaty (prostatitida) je zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění prostaty. Rodinná anamnéza je také důležitá, jestliže má karcinom otec či sourozenec, tak je velká pravděpodobnost, že budu mít stejné onemocnění. Pokud se
nádor prostaty diagnostikuje včas, je jeho léčba účinná.

Jak může sdružení PROSTAK pomoci pacientům s onemocněním prostaty?

Obvyklé webové portály poskytují dostatek informací o vzniku onemocnění, velký význam mají preventivní prohlídky, ale pak po úspěšné operaci pacient obtížně nalézá odpovědi na otázky, co dělat pro oddálení návratu onemocnění. Na tyto otázky budeme hledat odpovědi. Naší snahou je poskytovat informace a kontakt s pacientem, který si chce prodloužit bezpříznakové období. Naším cílem je pacient, který ve vysokém věku šťastně umře na jiné onemocnění J.