Chodíte často?

Mám nádor prostaty, a co dál..

Seminář Mám nádor prostaty, a co dál? se konal dne 19. ledna v Olomouci.

Představení

Jaké důvody vedly k založení PROSTAKU – sdružení pacientů s onemocněním prostaty?

Rakovina prostaty byla v roce 2012 druhým nejčastějším onkologickým onemocněním v Evropě. Rizikovými faktory tohoto onemocnění jsou: biologický věk, rodinná historie, syndrom bolestivé prostaty, hormonálně aktivní látky v potravinách a životním prostředí, složení denní diety a životní styl. Benigní hyperplasie prostaty je často předzvěstí tohoto onemocnění. Diagnostikovaný pacient má možnost získat informace od urologů či onkologů či ze seriozních webových stránek, kterými jsou například:

  • česká větev Evropská koalice proti karcinomu prostaty informuje muže o rakovině prostaty a její léčbě (www.europauomo.cz)
  • dalším českým webovým průvodcem je Online klinika pro onkologii prostaty (www.rakovinaprostaty.org)

Přesto si pacient klade řadu otázek, které souvisí s prevencí nemocí prostaty či jak prodloužit dobu přežití po prodělané prostatektomii. Na tyto otázky ne vždy nalézá správnou odpověď. V České republice dosud nebylo sdružení pacientů s onemocněním prostaty. Cílem PROSTAKU je tedy těmto mužům a jejich blízkým být zdrojem relevantních informací o ochraně zdraví prostaty či prodloužení doby přežití po jejím radikálním odstranění.

Vilím Šimánek, Jana Tajovská, Vladimír Študent

Kdo stojí za vedením PROSTAKU – sdružení pacientů s onemocněním prostaty?

Ředitel sdružení:
prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.

Členové správní rady:
prof. Mgr. Jindřich Štreit
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Ing. Jana Tajovská

Členové dozorčí rady:
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.