Léčba karcinomu prostaty

Podobně jako u jiných typů nádorů neexistuje pouze jediný nádor prostaty. Stejně jako je každý muž jiný, tak tomu je i u rakoviny prostaty. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné u každého pacienta zvolit individuální léčbu na míru.

Stručný přehled jednotlivých možností léčby:

Pozorné vyčkávání

Tato možnost je vhodná pro muže s krátkou očekávanou délkou života a nebo pro pacienty s jiným závažným onemocněním. Lékař pacienta sleduje dokud nedojde k výskytu symptomů, které je nutné léčit.

 

Aktivní sledování

Některé nádory se vyvíjí velmi pomalu a prakticky nikdy nepředstavují závažnou život ohrožující chorobu. Pro tyto muže je nejvhodnější volbou aktivní sledování, které zahrnuje pečlivé monitorování pacienta, pravidelné provádění PSA testu a v případě potřeby i biopsie. Podstatou této strategie je nepromeškat možnost indikace léčby s cílem vyléčit onemocnění.

 

Radikální prostatektomie

V závislosti na věku pacienta a konkrétnímu typu karcinomu může být vhodnou volbou i radikální odstranění prostaty. Vzhledem k lokalizaci prostaty není překvapující, že mezi nežádoucí vedlejší účinky léčby patří inkontinence (poškození svěrače) a impotence (poškození nervů). Radikální prostatektomii lze provádět pomocí různých technik otevřené, laparoskopické nebo roboticky asistované operace. Žádná z těchto metod včetně robotické se nedá upředňosňovat. Všechny přináší srovnatelné výsledky.

 

Ozařování

Ozařování ničí tkáň, a to jak špatnou, tak dobrou. Léčba pomocí ozařování proto musí být aplikována velmi přesně, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně. Tato léčba může spočívat v implantaci radioaktivních zrn (brachyterapie o nízké dávce) nebo v ozařování zevním paprskem. Druhá modalita má v současnosti moderní varianty, které minimalizují vystavení zdravé tkáně radiaci. Nepříznivé vedlejší účinky zahrnují inkontinenci, impotenci a poškození okolní tkáně ozářením.

 

Adrogen-deprivační teorie (ADT)

ADT bývá rovněž označována jako hormonální terapie. Mužský pohlavní hormon testosteron stimuluje růst tkáně prostaty, a tedy i karcinomu. Pokles hladiny testosteronu v krvi vede ke zpomalení růstu karcinomu. Lékař Vám může předepsat nejrůznější preparáty pro snížení hladiny testosteronu. Účinnost této léčby se sleduje měřením PSA a testosteronu v krvi. ADT však může mít vliv i na sexuální život (libido), hmotu kostních minerálů, tělesnou hmotnost, náladu a může způsobovat únavu.

 

Chemoterapie

V případě, že dojde k selhání ADT a jiná léčba není vhodná, Vám lékař může doporučit chemoterapii. Chemoterapeutika brání normálnímu buněčnému dělení a ovlivňují rychle se množící buňky tumoru. Chemoterapie zpomalí vývoj rakoviny, ale neumožní její vyléčení.

 

Shrnutí

Řada karcinomů prostaty prodělá několik vývojových fází a lze je chirurgicky odstranit. Pokud však po zákroku v těle zůstanou zbytky tkáně tumoru, může se rakovina znovu objevit ve formě metastáz, které je třeba léčit. Proto někteří muži podstoupí všechny výše popsané terapeutické metody, zatímco jiní pouze prostatektomii nebo ozařování.