Preventivní zdravotní prohlídka

Po 50 letech věku jsou nezbytné pravidelné návštěvy (nejméně jednou ročně) u urologa spojené s kontrolními vyšetřeními.

Protože některé příznaky přiřazované k BHP nebo prostatitidě mohou také ukazovat na rakovinu prostaty, je doporučováno, aby se muži, u nichž se některé z těchto příznaků projeví, podrobili důkladnému vyšetření k určení jejich příčiny.

 

Vyšetření používaná při diagnostice rakoviny prostaty zahrnují:

  • rektální vyšetření (prstem lékaře)
    To je základní metoda vyšetření prostaty. Umožňuje včasné odhalení nádoru. Umístění této žlázy v blízkosti konečníku umožňuje lékaři odhalit prstem změny velikosti, tvaru a struktury.
  • stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi
    Když se uvnitř žlázy vyvine rakovina prostaty, je možné ji zjistit rektálním vyšetřením a PSA je pomocným markerem. Normální hodnoty se pohybují od 0,0 do 4,0 µg/ml. Zvýšená hladina poskytuje indikaci k dalším vyšetřením – k biopsii prostaty.
  • biopsie prostaty
    Toto vyšetření zahrnuje odebrání vzorku tkáně z prostaty zavedením speciální jehly přes konečník k získání několika malých fragmentů žlázy pro další vyšetření pod mikroskopem. Tato procedura není bolestivá a nezpůsobuje žádné komplikace.
  • Léčbu rakoviny prostaty volí lékař podle stádia nemoci, stupně malignity nádoru, věku muže a dalších současných onemocnění. Běžně se používají hormonální léčba, chirurgická léčba, radioterapie a chemoterapie.