Mám nádor prostaty, a co dál?
Setkání v Hradci Králové (28. 6. 2018)
prezentace ke stažení

Ve středu 27. června 2018 uspořádalo sdružení pacientů s onemocněním rakoviny prostaty PROSTAK, o.p.s., spolu s Urologickou klinikou Fa­kultní nemocnice Hradec Králové vzdělávací seminář pro pacienty a jejich blízké.

Na setkání se svými příspěvky vystoupili přední odborníci z oblasti urologie, radiologie a psychologie. Nejen že zazněly informace o možnostech léčby, ale i jak tomuto onemocnění předcházet či jaký životní styl zvolit, aby se nádorové onemocnění nevrátilo. Neméně důležité sdělení bylo také, jak posilovat psychiku, protože i ta významně ovlivňuje zdraví člověka.

V rámci přednášek byl prostor pro dotazy pacientů a po přednáškách probíhaly individuální konzultace pacientů s lékaři u připraveného občerstvení.

 

Všechny přednášky jsou dostupné „on line“ ke stažení: