Léčivé rostliny v léčbě prostatických potíží

doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Článek seznamuje čtenáře s léčivými rostlinami a přírodními látkami, které jsou používány při léčbě prostatických potíží a dále s rostlinami, které mohou být potenciálně účinné při léčbě těchto obtíží. Je zde vysvětlen mechanizmus jejich působení, uvedeny nežádoucí účinky a upozornění na možné interakce s ostatními léčivy.

Klíčová slova: prostata, Serenoa, vrbovka, kopřiva, Pygeum africanum, silymarin, fytoterapie.

Medicinal plants in prostatic problem treatment

The article describes medicinal plants and natural matters used in the treatment of prostatic complaints. Potentially effective medicinal

plants for these problems are also mentioned. The mechanism of their activity, side effects and notice on possible interactions with other
medication are also explained.

Key words: prostate, Serenoa, Epilobium, Urtica, Pygeum africanum, silymarin, phytotherapy.

Celý článek naleznete ZDE