Lykopen a rakovina prostaty

Téměř každý z nás si uvědomuje, že způsob života a složení denní stravy má rozhodující vliv na naše zdraví. Rakovina prostaty patří k těm onkologickým onemocněním, kdy ji pacient dlouho nevnímá. Proto je často označována jako „tichá nemoc“. Po dobu její léčby či v době remise (vymizení příznaků a projevů onemocnění) může pacient svým způsobem života návratu (relapsu) nemoci účinně bránit. Naše potrava obsahuje sloučeniny, které mají vliv na nádorové buňky prostaty. K jedněm z farmakologicky a klinicky popsaných na základě medicíny založené na důkazech patří lykopen, barevný pigment rajčete jedlého a vodního melounu. Dvaceti pacientům s diagnózou rakoviny prostaty, kteří byli léčeni zevní radioterapií, chirurgicky nebo hormonální terapii, bylo denně podáváno po dobu 6 měsíců 10 mg lykopenu. U 15 pacientů se statisticky významně snížila hodnota specifického antigenu prostaty (PSA). Také tato pilotní studie potvrdila, že dieta, která obsahuje lykopen, např. ve 100 g rajčatového džusu je 5 až 11 mg lykopenu, může být pro pacienty s rakovinou prostaty prospěšná.

Zdroj: Chinese Medical Journal 2014; 127:2143-2146. Doi: 10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20132829