Může požívání mléka a mléčných výrobků negativně ovlivnit průběh onemocnění rakovinou prostaty?

Pacienti s diagnosou rakoviny prostaty, kteří jsou léčeni obvyklými medicínskými postupy se zabývají také otázkou zda průběh jejich onemocnění může být pozitivně nebo negativně ovlivněn změnou životního stylu. Jenou z otevřených otázek je vliv konzumace mléka. Nečetné, většinou malé studie, publikované v posledních letech přinesly protichůdné závěry. V prospektivní studii autoři studovali vztah, mezi denní konzumaci mléka a rizikem letální rakoviny prostaty. Do studie bylo v letech 1986 – 2006 zařazeno 3918 mužů lokalizovanou rakovinou prostaty, kteří byli sledováni do roku 2008. Pomocí opakovaných dotazníků byla zjišťována frekvence a množství požívaného mléka a mléčných výrobků. Výsledky byly podrobeny komplexní statistické analýze, která ukázala, že příjem mléka a mléčných výrobků není spojen se zhoršením průběhu rakoviny prostaty.

(Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012;21:428-436.)