Nové směry v diagnostice a léčbě benigní hyperplazie prostaty

Zlatým standardem v diagnostice benigní hyperplazie prostaty (BHP) je stále vyšetření per rektum, sonografie, dotazníky a uroflowmetrie. Největšího pokroku se v poslední době dosahuje na poli nádorového markeru – PSA (prostatického specifického antigenu), a to hlavně v oblasti poznání jeho nových forem. I když jsou už k nové formy PSA známé a jsou známé jejich metodiky, nejsou dostupné pro běžné klinické použití a ještě je nutné ověřit jejich přínos pro klinické praxi.

V oblasti léčby BPH jsou známy různé skupiny léčiv (α-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy (5ARi), antimuskarinika) a nově se ukazuje, že příznivý vliv na kvalitu močení mohou mít léky používané na poruchy erekce  – tzv. inhibitory fosfodiesterázy 5 (iPDE5, např. Viagra nebo Cialis). Nicméně dle současných zjištění se do popředí dostává kombinovaná léčba výše uvedenými skupinami léčiv. Vzhledem k tomu, že každá léková skupina má různý mechanismus účinku, jejich kombinace vede vyššímu účinku terapie. Nejvíce doporučovanou i ověřenou kombinací je α-blokátor s 5ARi, ale dle typu potíží pacienta jsou možné i kombinace α-blokátoru s anticholinergikem nebo iPDE5.

Klečka a spol. Lékařské listy 10/2014