Zdravá výživa může pomoci při zpomalení nebo zastavení progrese rakoviny prostaty

Zdravá výživa (dieta), založená především na zelenině, může výrazně pomoci při léčebných procedurách nebo bránit progresi nemocí. Otázkou je, zda vhodná dieta může zmírnit riziko návratu rakoviny prostaty. Autoři Richman a kol. (Boston, San Francisco, USA) provedli statistický výzkum složení stravování 1 560 mužů z různých částí USA s diagnózou rakoviny prostaty (ne ve stavu metastáz). Muži, kteří dávali přednost stravě obsahující brukvovité rostliny (statisticky čtvrtý kvartál, tj, horních 25%) měli statisticky významný 59% pokles rizika progrese rakoviny prostaty ve srovnání s muži ze skupiny nejnižších 25%. Do čeledi brukvovitých patří např. zelí, kapusta, květák, ředkev, růžičková kapusta, hořčice, brokolice, pekingské zelí, křen, řepka apod. Účinnou chemickou složkou z této zeleniny jsou glukosinoláty. Jejich hydrolýzou vznikají isothyokyanáty a indoly, o nichž již bylo prokázáno, že mají protinádorový účinek. Zajímavé je také zjištění, že uvedení muži s vyšším příjmem brukvovité zeleniny jsou také více pohybově aktivní, např. více chodí (víc jak 150 min. týdně).

V uvedené studii nebyl prokázán pozitivní vliv příjmu jiných druhů zeleniny nebo ovoce, ani rajského protlaku. V tomto směru budou zřejmě potřebné další studie. Obecně je nutné vždy tyto studie, jak připomínají i sami autoři, brát opatrně, protože jde o statistický výzkum a ten může někdy dávat i zkreslené výsledky. Na druhé straně již dříve bylo ukázáno, že např. příjem potravin jako drůbeže s kůží a vajec může zvýšit progresi rakoviny. Podobně negativně byl hodnocen příjem živočišných tuků. Naopak pozitivně byla hodnocena konzumace rybího masa.

(International Journal of Cancer 2012, 131:201-210)