Mám nádor prostaty, a co dál?
Setkání v Brně (8. 11. 2018),
prezentace ke stažení

Tisková zpráva ke stažení zde. Všechny přednášky jsou dostupné „on line“ ke stažení: Diagnostické postupy při stanovení karcinomu prostaty MUDr. Igor Dolan, Ph.D. Operační léčba karcinomu prostaty MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. Strategie a léčba možných komplikací po radikální prostatektomii MUDr. Mgr. Magda Krechlerová Nové možnosti terapeutického ovlivnění pokročilého karcinomu prostaty MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Jaký […]

Mám nádor prostaty, a co dál?
Setkání v Hradci Králové (28. 6. 2018)
prezentace ke stažení

Ve středu 27. června 2018 uspořádalo sdružení pacientů s onemocněním rakoviny prostaty PROSTAK, o.p.s., spolu s Urologickou klinikou Fa­kultní nemocnice Hradec Králové vzdělávací seminář pro pacienty a jejich blízké. Na setkání se svými příspěvky vystoupili přední odborníci z oblasti urologie, radiologie a psychologie. Nejen že zazněly informace o možnostech léčby, ale i jak tomuto onemocnění předcházet či jaký […]

Mám nádor prostaty, a co dál? – Setkání v Olomouci (11. 10. 2017), prezentace ke stažení

Včasná léčba rakoviny prostaty může zachránit život doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Léčba rakoviny prostaty ozářením MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Vedlejší účinky léčby prostaty a jak je minimalizovat doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Rehabilitace u úniku moči – jaké máme možnosti? doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. Jak ovlivnilo zlepšení operační techniky únik moči? MUDr. Vladimír […]

Mám nádor prostaty, a co dál? – Setkání v Ostravě (29. 6. 2017), prezentace ke stažení

MUDr.David Míka Diagnostika karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Léčba karcinomu prostaty MUDr. Jaroslav Hájek Nové možnosti v léčbě generalizovaného karcinomu prostaty doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Reálné možnosti řešení inkontinence moči u mužů MUDr. David Němec Lečba erektilní dysfunkce prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. Co se změní pro pacienta po operaci prostaty?

Jak dál po operaci nádoru prostaty? – Setkání v Olomouci (26. 11. 2015), prezentace ke stažení

Přednášky jednotlivých prezentovaných sdělení ke stažení níže: Mají doplňky stravy smysl u karcinomu prostaty? Alěš Vidlář Cílená rehabilitace u pooperační inkontinence (PPI) Alois Krobot Radioterapie lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty Karel Ćwiertka Co mě může potkat při návratu onemocnění Hana Študentová Včasná léčba karcinomu prostaty může zachránit život Vladimír Študent Inkontinence moči  po operacích […]