Preventivní zdravotní prohlídka

Po 50 letech věku jsou nezbytné pravidelné návštěvy (nejméně jednou ročně) u urologa spojené s kontrolními vyšetřeními. Protože některé příznaky přiřazované k BHP nebo prostatitidě mohou také ukazovat na rakovinu prostaty, je doporučováno, aby se muži, u nichž se některé z těchto příznaků projeví, podrobili důkladnému vyšetření k určení jejich příčiny.   Vyšetření používaná při […]

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je jedním z nejběžnějších druhů rakoviny u mužů a třetí (po rakovině plic a rakovině žaludku) nejčastější příčinou úmrtnosti u mužů související s rakovinou. Výskyt tohoto onemocnění stoupá s věkem. Je pravděpodobné, že rakovina prostaty zjištěná v raném, asymptomatickém stádiu klinického vývoje bude zcela vyléčena.   Rizikové faktory podporující rozvoj této nemoci zahrnují: […]

Prostatitida

Prostatitida je zánět prostaty (předstojné žlázy).   Převládající příznaky jsou: bolest v různých oblastech třísel, genitálií nebo beder, která se může projevovat při ejakulaci, pohybu střev nebo dokonce při sezení častá potřeba močení slabý proud moči a obtížné močení bolest při močení nebo bolest, která při močení roste Termín prostatitida se používá k popsání několika […]

Benigní hyperplazie prostaty (BPH)

Nezhoubné (nemaligní) zvětšení prostaty, zvané BHP (benigní hyperplazie prostaty) je důsledkem nadměrného růstu prostaty a je charakterizováno nepříjemnými symptomy dolních cest močových, zhoršením kvality života, a to jak přes den, tak i v noci. Je to jedna z nejčastějších obtíží u mužů ve středním věku. V menším rozsahu je toto onemocnění poměrně nevinné, postupný nepřetržitý […]

Mohou statiny oddálit biochemický návrat rakoviny prostaty?

U pacienta po radikální prostatektomii nebo radioterapii velikost hodnoty specifického antigenu prostaty (PSA) větší než 0,2 ng.ml-1 upozorňuje na možný výskyt prostatických nádorových buněk v organismu a jejich proliferaci (střední hodnota), kdy mohou vznikat metastázy je v rozmezí 5 až 8 let. Příčinou tvorby PSA je reaktivace androgenního receptoru a exprese androgeny regulovaných genů nádoru […]

Léčba karcinomu prostaty

Podobně jako u jiných typů nádorů neexistuje pouze jediný nádor prostaty. Stejně jako je každý muž jiný, tak tomu je i u rakoviny prostaty. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné u každého pacienta zvolit individuální léčbu na míru. Stručný přehled jednotlivých možností léčby: Pozorné vyčkávání Tato možnost je vhodná pro muže s krátkou očekávanou délkou […]

Léčba benigní prostatické hyperplazie (BPH)

Účinná léčba BHP je založena na odstranění příčin příznaků, které pacienty zatěžují a jsou spojeny především s močením. Volba vhodného způsobu léčby závisí na intenzitě příznaků a potíží spojenými s dolními močovými cestami, věkem a celkovým stavem pacienta a souběžnými onemocněními. Rozhodnutí o výběru léčby provádí lékař, který bere do úvahy individuální potřeby a preference […]

Co je to prostata?

Prostata, nazývaná rovněž jako předstojná žláza, je součást mužského pohlavního ústrojí. Je zodpovědná za produkci sekretu, který je součástí spermatu. Prostata se nachází pod močovým měchýřem. Její zadní část se dotýká stěny konečníku a jejím středem prochází močová trubice. Její umístění v bezprostřední blízkosti močových cest způsobuje, že jakékoliv patologické změny ovlivňující prostatu mohou být […]