Pozvánka

Mám nádor prostaty, a co dál?

Vážení přátelé,

pacient, u kterého byla diagnostikována rakovina prostaty, má řadu možností, jak zjistit maximum informací ohledně léčby, ať již od svého lékaře či ze specializovaných webů, které se této nemoci věnují. To ale nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc nevrátila. A to je naším cílem.

Proto bychom vás rádi pozvali na setkání pacientů a lékařů, kde se dozvíte více nejen o samotné nemoci, ale i o tom, jak s nemocí žít  a co vše je v našich možnostech pro úspěšné zvládání léčby. Během přednášek je možno diskutovat a tato diskuze bude probíhat i během občerstvení, které je připraveno po přednáškách.

Srdečně vás zveme ve čtvrtek 8.11. od 14.00 hod do areálu FN u sv. Anny v Brně.

MUDr. Petr Filipenský, Ph.D., primář urologického oddělení FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc., předseda sdružení pacientů s onemocněním prostaty Prostak, o.p.s.

Děkujeme za podporu této vzdělávací akce

Pořadatelé

Urologické oddělení

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Prostak, o.p.s.