Program

OD 13.30 – REGISTRACE​

14.00–16.00 – Přednášky spojené s diskuzí

 • Diagnostické postupy při stanovení karcinomu prostaty
  MUDr. Igor Dolan, Ph.D.
 • Operační léčba karcinomu prostaty
  MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
 • Strategie a léčba možných komplikací po radikální prostatektomii
  MUDr. Mgr. Magda Krechlerová
 • Nové možnosti terapeutického ovlivnění pokročilého karcinomu prostaty
  MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
 • Jaký vliv může mít životní styl na rakovinu prostaty?
  prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.

Pořadatelé

Urologické oddělení

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Prostak, o.p.s.